GIMP/כלי בחירה

כלי בחירה GIMP
כלי בחירה
בחירת מרובעים

שימוש בסיסי עריכה

 
כל שבעת כלי הבחירה.

בגימפ קיימים 7 כלים המשמשים לבחירה. לכל כלי יש תכונות משלו, אך חלק מהתכונות משותפות כל שבעת הכלים. כל התכונות המשותפות יתוארו בדף זה, בעוד שההתאמות והשונות של יתוארו תתואר בדף של כל כלי בנפרד.

 
אפשרויות למצבי בחירה.

כלי בחירה מיוחד: כלי סימון נתיב עריכה

כלי סימון נתיב עשוי להיחשב ככלי בחירה, אך אין לו אפשרויות משותפות עם שאר כלי הבחירה. סימון נתיב יכול לשמש ככלי ליצירת אזורי בחירה מורכבים, במיוחד כאלה שמתאפיינים באזורי עקמומיות טבעית. כדי להוציא בחירה מנתיב מסומן ניתן להשתמש בקיצור המקשים Shift+V , או לחליפין בעזרת התפריט בראש חלון התמונה: Select > From Path .

בנוסף, קיים לכלי סימון הנתיב מצב מיסוך מהיר, שמשמש ליצירה ועריכה של אזורי בחירה תוך שימוש במברשת הצבע או כל כלי ציור אחר. גם למצב זה ניתן להגיע ע"י קיצור מקשים: Shift+Q או דרך התפריט בראש חלון התמונה: Select > Toggle Quick Mask .

האפשרויות המשותפות לכלי הבחירה עריכה

 • מצבים (Modes) - קובע את הדרך בה ייבחר השטח: האם בחירת שטח חדש בכל לחיצה מחדש, או שכל שטח שיסומן יצורף לשטח שכבר מסומן וכו'.
 • החלקות (Antialiasing) - גורם לאזור הנבחר להיבחר עם קווי מתאר חלקים יותר.
 • קצוות נוצה (Feather edges) - גורם לאזור הנבחר להיבחר עם קווי מתאר מטושטשים.

מצבים עריכה

מצבי בחירה המאפשרים לקבוע אם השטח הנבחר יתווסף, יוחסר או ייבחר כחיתוך של שטח בחירה קודם, או שיחליף שטח בחירה קודם. בהמשך יתואר כיצד ניתן לשכפל את הפעולות שכפתורים אלו מבצעים בעזרת קיצורי מקשים. אנשים רבים מוצאים את מצבי הבחירה האלה שימושיים מאוד. מצבי הבחירה הם:

 •   בחר מחדש (Replace) - מצב ברירת המחדל. כל בחירה מתחילה מחדש.
 •   הוסף (Add) - כל בחירה חדשה מתווספת לשטח שכבר נבחר.
 •   החסר (Subtract) - מסיר את השטח שנבחר משטח בחירה קודם.
 •   חיתוך (Intersect) - השטח שייבחר יהיה השטח המשותף בין השטח החדש לשטח הבחירה הקודם.

החלקות עריכה

אפשרות זו משפיעה רק על חלק מכלי הבחירה. היא גורמת לשטח להיבחר עם קווי מתאר חלקים יותר.

קצוות נוצה עריכה

אפשרות זו גורמת לקווי המתאר של השטח שייבחר להיות מטושטשים, ע"י כך שבחירת הפיקסלים בשולי האזור היא חלקית, מדוללת ככל שמתקרבים לקו ההיקף של השטח. דבר שה מאפשר לשטחים שנבחרו כך להיטמע ויזואלית בצורה חלקה יותר ברקעים שונים, למשל.

מקשי התאמה עריכה

התנהגות כלי הבחירה ניתנת לשינוי ע"י מקשי ההתאמה Ctrl, Alt ו- Shift.

 • Ctrl - בעל שתי אפשרויות, תלוי בפעולה המתבצעת:
  • בזמן בחירת השטח, מחליף בין מצבי פריסה מהמרכז ופריסה מהפינה.
  • כאשר אין מתבצעת שום פעולה, מקש זה, אם מחזיקים אותו לחוץ, גורם לכך שהבחירה שתיעשה תוך כדי, תיעשה במצב החסרה (Subtract).
 • Alt - מאפשר הזזת קו המתאר של אזור הבחירה. אם ההזזה לא מתאפשרת, אפשר לנסות Shift + Alt
 • Shift - בדומה ל Ctrl, גם למקש זה יש שני שימושים, תלוי בפעולה המתבצעת באותו זמן:
  • לפני שקיימת בחירה, מקש זה יפעיל את מצב הוסף, כל עוד המקש לחוץ.
  • לאחר שכבר קיים אזור בחירה, פעילות המקש תלויה בכלי בו נעשה שימוש באותו זמן - לדוגמה אם הכלי הנוכחי הוא "בחירת מרובעים", אם נחזיק את Shift לחוץ וניצור בחירת מרובע, הבחירה תתווסף לשטח שכבר נבחר. ניתן כך ליצור אזור בחירה המורכב מאליפסות ועיגולים.
 • Ctrl + Shift' - בהתאם לכלי שבשימוש. אפשרות נפוצה היא מעבר למצב "חיתוך" אזורי הבחירה.
 • Ctrl + Alt + Click-and-drag ו - Shift + Alt + Click-and-drag - מאפשר מעבר או העברה בין אזורי בחירה נוכחיים (כולל תוכן השטח)
 • מקש הרווח - מקש שימושי ביותר: הופך את העכבר ל"כלי ניווט", מקבע את מיקום העכבר ומאפשר להזיז את נקודת המבט בתמונה בלי להשתמש בסרגלי הגלילה בשוליים, כל עוד המקש לחוץ . אפשר לעבור בין אפשרויות הפעולה של מקש זה ע"י שימוש בתפריט Preferences > Image Windows ולשנותו לכלי ההזזה.
כלי בחירה GIMP
כלי בחירה
בחירת מרובעים