PHP/גישה למסדי נתונים באמצעות PEAR-DB

< PHP

הקדמה

עריכה

לPHP מבחר הרחבות המאפשרות גישה למספר רב של מסדי נתונים. אף על פי כן, כל אחת מההרחבות הללו מגדירה ממשק משלה. מעבר ממסד נתונים אחד למשנהו, בהנחה ושאילתות הSQL שלכן פורטביליות, ידרוש שינוי של כל הקריאות למסד הנתונים.

אפילו אם קיים דמיון מסוים בין הממשקים, עדיין מדובר ללא ספק בעבודה קשה ומייגעת.

פיתרון לבעיה בדרך כלל טמון בכתיבת שכבת הפשטה, אשר מפרידה את הקשר בין השאילתות לסוג מסד הנתונים.

מאגר w:en:PEAR כולל שכבת הפשטה שכזו, עם דרייברים למספר מסדי נתונים - גם אם מסד הנתונים שלכם לא נתמך, תוכלו לסייע לעצמכם על ידי כתיבת דרייבר עבורו - תוכלו גם לתרום את הדרייבר לשימוש הקהילה אם ברצונכם בכך.

ספרון זה מיועד להסביר את השימוש בשכבת ההפשטה PEAR-DB וכיצד לנצל אותה לתכנות יעיל וטוב יותר.

התחברות

עריכה

הכללת PEAR-DB

עריכה

לפני שנוכל להתחיל לעבוד עם המערכת, עלינו לכלול באמצעות הצהרת require_once את הספריה בקובץ הPHP שלנו.

require_once 'DB.php';

שים לב: עליך לוודא שמאגר PEAR אכן נכלל בנתיב החיפוש. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, פנה לתיעוד הרשמי, או לחילופין למנהל המערכת.

מקור התחברות - DSN

עריכה

על מנת שנוכל להתחבר למסד הנתונים, עלינו להגדיר את סוג מסד הנתונים, כתובתו, ופרטי אימות.

ניתן לבצע זאת בשני דרכים, על ידי מחרוזת, בדומה לכתובות w:en:JDBC, או על ידי מערך פרמטרי

מחרוזת DSN

עריכה

דוגמא לDSN:

mysql://user:pass@localhost/mydatabase

מערך פרמטרי כDSN

עריכה
הפרק הקודם:
מסד הנתונים MySQL
גישה למסדי נתונים באמצעות PEAR-DB הפרק הבא:
דוא"ל