מהן עוגיות?

עריכה

עוגיות (COOKIES) הם קבצים המאוחסנים במחשב המשתמש, ומאפשרים לאחסן מידע למטרות שונות.

לדוגמא, משתמשים בעוגיות או בסשנים (SESSIONS) על-מנת לאחסן שם משתמש, ואז עושים תנאי בדפים באתר, אם העוגיה/סשן קיים/קיימת אז המשתמש מחובר, אחרת המשתמש לא מחובר.

יצירת עוגיה

עריכה

על-מנת ליצור עוגיה, נשתמש בפונקציה ()setcookie.

מבנה הפונקציה ()setcookie:

bool setcookie ( string $name [, string $value [, int $expire = 0]] )

על-מנת ליצור עוגיה בשם WEATHER עם הערך "72" ושתפוג בתוך שעה מרגע יצירתה, נכתוב:

<?php
setcookie("WEATHER",72,time()+3600);
?>

הסבר: יצרנו עוגיה בשם WEATHER עם הערך 72, ושתפוג לאחר שעה, (בחרנו את הפונקציה ()time שמחזירה את מספר השניות שעברו מאז 1.1.1970, והוספנו לו 3600 שניות, הלוא הם שעה.

קבלת ערך של עוגיה קיימת

עריכה

על-מנת לפנות לעוגיה, ולקבל את הערך שלה, נשתמש במערך הסופר גלובאלי COOKIE_$

<?php
$_COOKIE['cookie_name'];
?>

ובמקרה שלנו כמובן זה יהיה:

<?php
$_COOKIE['WEATHER'];
?>

ואפשר לעשות את המניפולציות על העוגיה:

<?php
echo $_COOKIE['cookie_name'];
?>
if(isset($_COOKIE['cookie_name'])){
// ACTION
}

מחיקת עוגייה

עריכה

ישנן שתי דרכים למחוק עוגייה, או כרגיל עם הפונקציה ()unset:

<?php
unset($_COOKIE['cookie_name']);
?>

או ע"י הקצאת זמן שעבר, כלומר:

<?php
setcookie("cookie_name_you_want_to_delete","",time()+3600);
?>


הפרק הקודם:
פונקציות להכללת דפים
עוגיות הפרק הבא:
Sessions