מאפיינים עריכה

תוכן עריכה

לפחות אחד מבין התגים dt או dd. אין להכניס תגים אחרים.

ביטוי רגלורי:

(dt|dd)+

אבות אפשריים עריכה

קבוצת אבות 2: blockquote, body, noscript
, קבוצת אבות 3: dd, del, div, ins, li, td, th
, button, fieldset, form, map, object.