אלמנט body הוא אלמנט חובה במסמך והוא צאצא ישיר של אלמנט html בו הוא מופיע פעם אחת בדיוק. אלמנט body מכיל אלמנטים נוספים שיחד יוצרים את התוכן שמוצג למשתמש.

מאפיינים

עריכה

תוכן

עריכה

אפס או יותר צאצאים מתוך הרשימה הבאה (תוכן רשות):

  • אלמנטים מסוג גוש:
  • אלמנטים מסוג שונות:

ליתר דיוק - ביטוי רגלורי:

(p | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | div | ul | ol | dl | pre | hr | blockquote | address | fieldset | table | form | noscript | ins | del | script)*

אבות אפשריים

עריכה

html.

דוגמה מינימלית

עריכה
<body></body>


דוגמה כללית

עריכה
<body onload="my_function();">
<p>פסקה</p>
<div>שימו לב שאסור להכניס טקסט בתוך body. אלא רק בתוך גושי מקטע.</div>
</body>