מאפיינים

עריכה

תוכן

עריכה

אלמנט li אחד או יותר.

ביטוי רגלורי:

(li)+

אבות אפשריים

עריכה

קבוצת אבות 2: blockquote, body, noscript
, קבוצת אבות 3: dd, del, div, ins, li, td, th
, button, fieldset, form, map, object.