אנגלית/דקדוק/משפטי דיווח


פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.
דיווח או דיבור עקיף (Indirect Speech / Reported Speech)

עריכה

משפטי דיווח הם משפטים שבהם הדובר מספר על מה שהוא או משהו אמר. למשל, "He said he was going to the house", הוא אמר שהוא הולך לבית. דיבור עקיף נפתח באמצעות פועל אמירה או שאלה ואחרי מילת הקישור "that" (ש), למשל He said that he liked apples.

אנגלית עברית
ask לשאול
tell לספר
Note שם לב
report לדווח

סוגים משפטים בהבעה עקיפה

עריכה

בהבעה עקיפה יכולים להופיע סוגים שונים של משפטים, כמו:

  1. משפטי שאלה (questions)
  2. הצהרה (statements)
  3. ציווי (requests / commands)

שינוים באספקט

עריכה
דיבור ישיר (Direct speech) דיבור עקיף (Indirect speech) דוגמא
Present Simple Past Simple "I like apples." → He said that he liked apples.
Present Progressive Past Progressive "We are riding." → They claimed that they were riding.
Present Perfect Simple Past Perfect simple "You have sinned." → I was told that I had sinned
Present perfect Progressive Past Perfect Progressive
Past Simple Past Perfect simple "They finished all the wine earlier." → He thought they had finished all the wine earlier.
Past Progressive Past Perfect Progressive
Past Perfect simple Past Perfect simple (ללא שינוי)
Past Perfect Progressive Past Perfect Progressive (ללא שינוי)
Future Simple (will+verb) Conditional (would+verb)
Conditional (would+verb) Conditional (would+verb)
דיבור ישיר (Direct speech) דיבור עקיף (Indirect speech) דוגמא
can could
must had to/must
shall should
may might
must, should, ought advise / urge
let’s suggest + gerund / should

משפטי ציווי

עריכה
For affirmative use to + infinitive (without to)
he said, “Sit down." - he asked me to sit down.
For negative requests, use not to + infinitive (without to)

משפטי שאלה

עריכה

יתכן שינויים בזמן, מקום, זמן וכינוים.

פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.simply use to / not to + verb (infinitive without "to")

שינוי זמן ומקום

עריכה

דיבור העקיף יכול להכיל ביטוי זמן. דיווח יכול להימסר במקום וזמן שונה מזה של משפט הדיבור עקיף, למשל משהו מוסר מידע יום אחרי הדיווח ולכן יש לשנות את ביטוי הזמן במשפט העקיף.

מקום

עריכה

במקרה שהדיווח כולל את ביטוי המקום "פה" (here) אנו נשנה אותו בדיבור עקיף (כאשר הדיווח אינו מתבצע באותו מקום) לשם (there). למשל, "How long has she worked here?" יהיה בדיבור עקיף כך, he asked how long she worked there.

כינוי רומז (Demonstratives) מציינים מיקום ולכן גם הם משתנים

דיבור ישיר דיבור עקיף
this that
these those

במקרה של ביטוי זמן, ישנם אפשרויות מגוונות:

דיבור ישיר דיבור עקיף דוגמא
today yestrday

"Today's lesson " → She said yesterday's lesson .

this that
now then
these those
(a week) ago (a week) before
last X the previous x / the x before last
here there
next x the following x
tomorrow the next/following day
yesterday the day before

דוגמאות:

  1. כינוי גוף ישתנו בדרך כלל לגוף שלישי. לדוגמא, "I read" ישתנה בדיבור עקיף ל-"She said she read"
  2. Object Pronouns, לדוגמא, She says, “My dad likes an apple" ישתנה She says that her dad like an apple.
כותרת 1 כותרת 2 כותרת 3
משפט מאוחה הוא משפט המורכב משני משפטים שמחוברים באמצעות מילת חיבור כמו and או but. בדיבור עקיף יש לחזור על מילת השעבוד (that) אחרי מילת החיבור אם הנושא בכל משפט שונה. He said,“I love her but she didn't love me.“ He said that he had loved her but that she hadn't loved him.
אין לחזור על מילת החיבור כאשר הנושא זהה I am a barber and work in a barber shop He said that she was a barber and worked in a barber shop

קישורים חיצוני

עריכה