חשבון/שברים/חילוק

חילוק שברים פשוטיםעריכה

  1. כאשר מחלקים שני שברים זה בזה, יש להמיר מספרים מעורבים לשברים מדומים.
  2. יש להפוך את השבר השני למספר ההופכי לו, ולכפול את השבר הראשון במספר ההופכי הזה.
  3. לצמצם


דוגמה:  

כאשר מחלקים במספר שלם חשוב לזכור כי המונה של מספר שלם הוא אחד. לדוגמה:  .