משתמש:Yakov1122~hewikibooks/דף נסיונות עריכה וכתיבה שלי

תוכנית עבודה:

עריכה

תוכנית העבודה מחולקת ל-3 חלקים:

1.לכתוב\לשכתב\לערוך את הערכים בהיסטוריה א'

2.לכתוב\לשכתב\לערוך את הערכים בהיסטוריה ב'

3.להכין דפי מושגים,מונחים והסברים לכל המושגים שצריך כדי לדעת את החומר

4.להכין דפים של גרסאות להדפסה

שינוי תוכנית העבודה

עריכה

עקב סיבות שונות אני יעבור לכתיבת ערכים בהיסטוריה ב' לאחר שיישוכתבו הערכים חביבה מסיכה ואלבר ממי.

כמו כן אני יחליף במקומות של היסטוריה א' והיסטוריה ב'.

1.היסטוריה א'

עריכה

הדפים הנשארו:

 • תקופה ראשונה: כל הנושאים נכתבו
 • תקופה שנייה-אפשרות א':
 1. טופס המנדט - שכתוב
 2. פעולות הנציבים הבריטים הרברט סמואל והלורד פלומר בארץ ישראל - שכתוב
 3. סיבות לעלייה ומאפייני העולים (ארצות מוצא, מעמד חברתי-כלכלי, הכשרה לעלייה) - שכתוב
 4. דרך בנין הבית הלאומי בתחומים: התיישבות חקלאית ועירונית, חינוך ותרבות,מסגרות חברתיות-כלכליות, מסגרות פוליטיות וכינון מוסדות לאומיים - שכתוב
 5. נושאי המחלוקת בין "מחנה הפועלים" לבין "המחנה האזרחי":הויכוח על דמות החברה הרצויה ועל דרך בנין הארץ - כתיבה
 6. צמתי העימות – מאורעות תרפ"א ותרפ"ט: הסיבות לפרוץ המאורעות והשפעותיהם על היחסים בין יהודים,ערבים ובריטים - שכתוב
 7. ההערכות הבריטית בעקבות המאורעות: הועדות, "הספרים הלבנים" הראשון והשני ואיגרת מקדונלד - שכתוב
 8. היערכות היישוב ומנהיגי התנועה הציונית לנוכח המאורעות ולנוכח השינוי במדיניות של בריטניה:הקמת ארגון "ההגנה" ומחאות כלפי ראשית הנסיגה של בריטניה מהתחייבויותיה - כתיבה
 9. סיבות לעלייה ודרכי ארגונה - שכתוב
 10. ביסוס הבית הלאומי היהודי בשנות ה-30 בתחומים: התיישבות, כלכלה, תרבות - שכתוב
 11. המרד הערבי- הסיבות למרד ודפוסי המאבק של הערבים כלפי הבריטים וכלפי היהודים - שכתוב
 12. הערכות הישוב היהודי בשנים 1936- 1939 בתחומים: כלכלה, התיישבות וביטחון - שכתוב
 13. מדיניות בריטניה לנוכח המאורעות - מתוכנית החלוקה לספר הלבן השלישי - שכתוב
 • תקופה שנייה-אפשרות ב':
 1. סיבות לעלייה ומאפייני העולים (ארצות מוצא, מעמד חברתי-כלכלי, דרכי ארגון העלייה) - שכתוב
 2. המשך בניין הבית הלאומי-יהודי בתחומים: התיישבות חקלאית ועירונית, כלכלה, חינוך ותרבות - כתיבה
 • תקופה שנייה-פרק שני ארצות האסלאם והיהודים בהן בין שתי מלחמות העולם
 1. חביבה מסיכה - שכתוב
 2. אלבר ממי - שכתוב

סיכום

עריכה

3 ערכים לכתיבה

14 ערכים לשכתוב

סכ"ה ערכים לכתיבה ולשכתוב: 17 ערכים מתוך 58 ערכים (כ-29% מכלל הערכים דורשים עריכה או כתיבה)

2.היסטוריה ב' - העבודה תתחיל לאחר סיום היסטוריה א'

עריכה
 • תקופה ראשונה:
 1. קשייה של רוסיה בתקופתו של לנין ודרכי ההתמודדות עם קשיים אלו - כתיבה
 2. מאבק בירושה ודרכו של סטאלין לשלטון יחיד - כתיבה
 3. עיצוב המשטר הטוטליטרי בתחומים:פוליטי-שלטוני,כלכלה,חברה,תרבות וחינוך - כתיבה
 4. מדיניות השלטון כלפי היהודים:המאבק בשנים הראשונות נגד גילויי אנטישמיות ואפליית יהודים,ה"יבסקציה"-מטרות ופעולות,איסור על פעילויות בעלות צביון לאומי-ציוני ויהודי-דתי - כתיבה
 5. תוכניות לריכוז טריטוריאלי של היהודים(תוכנית קרים ותוכנית בירוביג'אן) - כתיבה
 6. החרפת המאבק נגד היהודים בשנות ה-30 - כתיבה
 7. הקשיים בתהליך גיבושה של פולין כמדינה דמוקרטית חדשה(שאלת המיעוטים,מסורות שונות,ריבוי מפלגות,בעיות בטחון ועיצוב גבולות) - כתיבה
 8. החברה והכלכלה בפולין בתהליך מעבר מחברה חקלאית לחברה ומשק מודרניים וחקיקה כלכלית - כתיבה
 9. המאפיינים והתמורות שחלו בחיי היהודים בתחומים:דמוגרפיה,מעמד חוקי ומשפטי,כלכלה,תרבות וביטויים לאוטונומיה יהודית עד 1935 - כתיבה
 10. דפוסי הפעילות הלאומית("הבונד") והציונית - כתיבה
 11. תמורות ביחס השלטון והחברה אל היהודים בשנים 1935-1939 - כתיבה
 12. השפעת תוצאות מלחמת העולם הראשונה על צרפת - שכתוב *
 13. הבעיות העיקריות של צרפת בתחומים:שלטון,חברה,כלכלה,בטחון ודרכי ההתמודדות עם בעיות אלה - שכתוב *
 14. מאפייני הקבוצות השונות של היהודים בצרפת והקשרים ביניהם - שכתוב *
 15. יחס השלטון והחברה בצרפת לקהלות היהודיות השונות - שכתוב *
 16. תגובות היהודים להתגברות האנטישמיות בצרפת - שכתוב *
 • תקופה שנייה:
 1. דרכי ההתמודדות של הנהגת יהודי גרמניה עם המדיניות הנאצית שנכפתה על היהודים - בתהליכי כתיבה
 2. יחס האוכלוסייה בארצות הכיבוש והגורמים לכך(צריך רק דוגמא ממדינה אחת בלבד) - שכתוב **
 3. חסידי אומות עולם(צריך לתת לפחות שתי דוגמאות) - שכתוב **
 4. עמדת ממשלות בעולם החופשי(צריך לתת דוגמא ממדינה אחת) - שכתוב **
 5. הולנד - כתיבה
 6. בלגיה - כתיבה
 7. צרפת - כתיבה
 8. רומניה - כתיבה
 9. בולגריה - כתיבה
 10. יוון - כתיבה
 11. איטליה - כתיבה
 12. הונגריה - כתיבה
 13. מרוקו - כתיבה
 14. אלג'ירה - כתיבה
 15. לוב - כתיבה
 16. נסיבות הכיבוש הנאצי ומטרתו - כתיבה
 17. מדיניות הנאצים כלפי היהודים בתוניסיה - כתיבה
 18. עמדת האוכלוסייה המקומית והאליטות הקולוניאליות (הצרפתית והאיטלקית) ליהודים - כתיבה
 19. קורות יהודי תוניסיה בששת חודשי השלטן הנאצי, האם הם חלק מהשואה - כתיבה
 20. מדיניות הנהגת היישוב היהודי בא"י כלפי בריטניה – מדיניות של שיתוף ושל מאבק, סיבות ודרכי מימושה - כתיבה
 21. היחסים בין אירגוני המחתרת בזמן המלחמה - כתיבה
 22. פעולות עזרה וניסיונות הצלה למען יהודי אירופה - כתיבה
 • תקופה שלישית-נושא העמקה:
 1. הכוחות הלוחמים-מטרותיהם והיערכותם - כתיבה
 2. מדיניות הפינוי של הבריטים - כתיבה
 3. מוקדי לחימה העיקריים בארבעת החודשים הראשונים - כתיבה
 4. תוכנית ד' ותוצאותיה - כתיבה
 5. ההכרזה על הקמת המדינה-השיקולים,הסיכויים והסיכונים בהכרזה על הקמת מדינת ישראל - כתיבה
 6. הקמת צה"ל ופירוק המחתרות - כתיבה
 7. תקופת הבלימה-מראשית הפלישה ועד ההפוגה הראשונה - כתיבה
 8. ההפוגה הראשונה - כתיבה
 9. קרבות עשרת הימים,ההפוגה השנייה והמבצעים האחרונים - כתיבה
 10. הסכמי שביתת הנשק והיווצרות בעיית הפליטים הפלסטינים - כתיבה
 • תקופה שלישית-נושא מבוא/גישור:
 1. הבהרת המושג "מלחמה קרה" והצגת גילוייה - כתיבה
 2. הגורמים השונים שהביאו לסיום המנדט הבריטי בארץ-ישראל - כתיבה
 3. הדיון באו"ם בשאלת ארץ-ישראל, עמדת המעצמות והחלטת האו"ם בכ"ט בנובמבר 1947 - כתיבה
 4. מאפייני השלב הראשון של מלחמת העצמאות - כתיבה
 5. הגורמים להחלטה על הכרזת המדינה בה' אייר תש"ח, 15 במאי 1948 - כתיבה
 6. הסכמי שביתת הנשק והבעיות שנותרו לא פתורות - כתיבה
 • תקופה רביעית-נושא העמקה:
 1. מגמות איחוד ומגמות פיצול במדינות ערב והשפעת המלחמה הקרה על מגמות אלה - כתיבה
 2. מצרים בתקופת שלטונו של נאצר – מדיניות הפנים ומדיניות החוץ - כתיבה
 3. סוריה – מאבקי הכוח בין קבוצות פוליטיות, מפלגת הבעת' והתבססות שלטונה בסוריה - כתיבה
 4. לבנון – הגורמים שאיימו על אחדותה ועל שלמותה של לבנון, מלחמת האזרחים ותוצאותיה - כתיבה
 5. ירדן - הגורמים שאיימו על שלמותה ואחדותה של ממלכת ירדן והיחסים של ירדן עם העולם הערבי - כתיבה
 6. הבהרת תפיסת הביטחון הבסיסי ותפיסת הביטחון השוטף - כתיבה
 7. ב.תופעת "ההסתננות" ופעולות התגמול - כתיבה
 8. המהלכים שהובילו למלחמה: צעדים של מצריים שהגבירו את המתיחות - כתיבה
 9. הגורמים שהניעו את ישראל להצטרף למלחמה יחד עם אנגליה וצרפת נגד מיצריים - כתיבה
 10. התוצאות וההשפעות של מלחמת סיני - כתיבה
 11. המאבק על מקורות המים והתקריות בגבול הסורי - כתיבה
 12. הגורמים למלחמת ששת הימים - כתיבה
 13. הצעדים שנקט נאצר בתקופה שקדמה למלחמה (אפריל – יוני- 1967) - כתיבה
 14. התוצאות וההשפעות של מלחמת ששת הימים - כתיבה
 15. הגורמים למלחמת יום הכיפורים - כתיבה
 16. המהלכים העיקריים של המלחמה (אין הכוונה לפרוט הקרבות) - כתיבה
 17. תוצאות והשפעות של מלחמת יום הכיפורים - כתיבה
 18. ארצות המוצא של העולים, הסיבות לעליה וממדיה - כתיבה
 19. דפוסי ארגון של העלייה - כתיבה
 20. תהליך קליטת העלייה במדינת ישראל – קשיים, שיקולים מעצבים ודרכי קליטה - כתיבה
 21. אירועי ואדי סאליב – יולי 1959, משמעותם והשפעתם - כתיבה
 22. התמורות ביחס החברה הישראלית לשואה - כתיבה
 23. דרכים בעיצוב זיכרון השואה - כתיבה
 24. משפט אייכמן והשפעתו על יחס החברה הישראלית לשואה - כתיבה
 • תקופה רביעית-נושא גישור: כל הנושאים נכתבו


* (צריך רק להרחיב)

** (צריך רק להוסיף דוגמאות)

סיכום

עריכה

70 ערכים לכתיבה

8 ערכים לשכתוב

סכ"ה ערכים לכתיבה ולשכתוב: 78 ערכים מתוך 129 ערכים (כ-60% מכלל הערכים דורשים עריכה או כתיבה)

סיכום היסטוריה א' וב'

עריכה

ערכים לכתיבה - 73

ערכים לשכתוב - 22

סכ"ה ערכים לכתיבה או שכתוב - 95 מתוך 186

אחוזים שנותרו לעריכה\כתיבה - כ-51%

סכ"ה ערכים שכתיבתם הושלמה - 91 מתוך 186

אחוזים שהושלמו מהספר - כ-49%

3.דפי מושגים,מונחים והסברים

עריכה

יבנה לאחר שיסתיימו סעיפים 1,2

4. דפי גרסאות להדפסה

עריכה

יבנה לאחר שיסתיים סעיף 3 השינויים המרכזים בתחומים במדע , טכנולוגיה (תחבורה , תקשורת ותיעוש)

ניסיון

עריכה

קטגוריה:היסטוריה לבגרות

משפט אייכמן נערך בירושלים בשנת 1961.אדולף אייכמן נחטף בבואנוס איירס שבארגנטינה שם חי בזהות בדויה,והובא ארצה במאי 1960.דוד בן גוריון ראש הממשלה אז הודיע כי אייכמן נתפס.כצעט כל התגובות בציבור בפוליטיקה ובעיתונות שיבחו את כוחות הביטחון על הלכידה, זה נתפס כסמל ועדות למשהמעות הריבונות העברית,הם דרשו להעמידו לדין בארץ.תגובות אחרות גונו בחריםות.כשנשיא ההסתדרות הציונית, ד"ר נחום גולדמן, אמר כי יש להעמיד את אייכמן לדין בפני בית משפט בינלאומי הוא גונה בחריפות.בן גוריון ראה בטענתו פגיעה בריבונות של ישראל ועדות לכך שהוא היה "יהודי גלותי".פעם ראשונה שהיה קונסנזוס בנושא השואה בקרב הציבור.

משפט אייכמן נפתח בישרושלים ב-11 באפריל 1961,ב"בית העם" ובו ישבו 3 שופטים בראשות השופט לנדוי.העובדה שבית המשפט נערך באולם ציבורי("בית העם") ולא באחד מאולמות בית המשפט המחוזי הראו את החשיבות של המשפט.גם היועץ המשפטי לממשלה היה התבע הופיע בעצמו מה שהיה נדיר מאוד,גם זה מראה על חשיבות המשפט.