מתמטיקה תיכונית/טריגונומטריה/זהויות/רשימת זהויות/7

הוכחה באמצעות מעגל היחידה עריכה

על פי נוסחת המעגל הקנוני  . הראנו בפרקים של הגדרה פשוטה של פונקציות הטריגונומטריות על מעגל היחידה כי פונקצית הסינוס מייצג את ציר ה-  ואילו פונקצית הסינוס את ציר ה-  לכן נוכל להציב במשוואה את הערכים ולקבל את הזהות,  

הוכחה באמצעות משולש ישר זוויות עריכה