מתמטיקה תיכונית/טריגונומטריה/משוואות טריגונומטריות/תבנית

שלב ב


לאחר ביטול הפונקציה הטריגונומטרית, נציב את הפתרון בתבנית, בהתאם לפונקציה, בכדי למצוא את כלל הזוויות המתיאות לנקודה.

פונקצית סינוס עריכה

ע"פ הזהויות של פונקצית סינוס נמצא את הזהויות עבור ונגלה כי הן:

לכן, על מנת לרשום את כלל הזוויות עבור ערך ה-Y של הפונקציה הטריגונומטרית, נוכל לומר כי פתרונות המשוואה יהיו :


הפתרונות עבור פונקצית סינוס
*

פונקצית קוסינוס עריכה

ע"פ הזהויות של פונקצית קוסינוס נמצא את הזהויות עבור ונגלה כי הן:

לכן, על מנת לרשום את כלל הזוויות עבור ערך ה-X של הפונקציה הטריגונומטרית, נוכל לומר כי פתרונות המשוואה יהיו :


הפתרונות עבור פונקצית קוסינוס
*

פונקצית טנגס עריכה

הפתרון עבור פונקצית טנגס