פרסית/דקדוק/הווה פשוט

הקדמה

עריכה

ההווה הפשוט הוא זמן המתאר פעולה בהווה, בדומה ל-Present Simple באנגלית, והוא לא כולל פעולות שנעשות ממש עכשיו, בזמן הדיבור. זמן זה נחשב לחריג מבין שאר הזמנים, שכן הצורה של פועל בהווה נגזרת מצורת הציווי שלו ולא מהמקור כמו בזמני העבר והעתיד. יש לציין כי צורת הציווי של הפעלים בפרסית היא חריגה, כלומר אין דרך קבועה למצוא את צורת הציווי של פועל מסוים.


כיצד יוצרים פועל בצורת הווה פשוט?

עריכה

משמעות הפועל "לעשות" בפרסית - کردن.


צורת הציווי של פועל זה היא کُن.


להלן נטיות הפועל בצורת ההווה הפשוט בכל הגופים:


אני עושה - من می‌کنَم


את/ה עושה - تو می‌کنی


הוא/היא עושה - او می‌کنَد


אנחנו עושים - ما می‌کنیم


אתם עושים/אתן עושות - شما می‌کنید


הם עושים/הן עושות - آنها می‌کنَنْد


  • שימו לב, כל סיומות לפעלים זהות לסיומות הפעלים בעבר, פרט לגוף שלישי ביחיד.


שלילה

עריכה

השלילה בזמן זה מתבצעת כבכל הזמנים, הוספת نَـ כתחילית לפועל.

לדוגמה: הוא לא עושה - او نمی‌کند

הווה מתמשך

עריכה

המשמעות הלקסיקלית של המילה داشْتَن (יש ל...) נמצאת בשימוש בהווה המתמשך:

  • אני אוכל- من دارم میخورم מילולית- יש-לי-(אני)-אוכל

אוצר מילים

עריכה

کردن [כָּרְדָן] - לעשות


אוצר המילים מתייחס לפרק זה בלבד. בכדי להציג את המילון הכללי יש ללחוץ כאן.


הפרק הקודם:
ריבוי
הווה פשוט
תרגילים
הפרק הבא:
מושא ישיר ומושא עקיף