פרסית/דקדוק/הרכבת משפטים

הרכבת משפטים

עריכה

סדר המילים בעברית הוא: נושא (גוף) + נשוא (פועל) + מושא + זמן + מקום.

דוגמה: אני רחצתי את המכונית אתמול בבית.

סדר המילים בפרסית הוא: נושא (גוף) + מושא + זמן + מקום + נשוא (פועל).

דוגמה: אני את המכונית אתמול בבית רחצתי.

והנה אותו משפט בפרסית: مَن ماشین را 1


دیروز دَر خانِه شَسْتَم.הערה 1:

לאחר מושא באמצע משפט יבוא را (רק למושא ישיר), ואפשר להשוות את זה לעברית, כאשר בה יש להוסיף "את" לפני מושא באמצע משפט.}}


 

כדאי לדעת:

כמו בעברית וברוב השפות, גם בפרסית סדר המילים אינו קבוע. בעברית אפשר להגיד "אני הלכתי להביא אתמול חלב" וגם "אני אתמול להביא חלב הלכתי" וכו', גם בפרסית. הסדר הנ"ל הוא הסדר 'הרשמי' אך ניתן להחליף אותו לעיתים.

אוצר מילים

עריכה

ماشین [מָאשִׁין] - מכונית


دیروز [דִירוּז] - אתמול


دَر [דָר] - בתוך, ב...


خانِه [חָאנֶה] - בית


شَسْتَن [שׁׁסְתַן] - לרחוץ


אוצר המילים מתייחס לפרק זה בלבד. בכדי להציג את המילון הכללי יש ללחוץ כאן.הפרק הקודם:
עבר פשוט
הרכבת תמשפטים
תרגילים
הפרק הבא:
כינויי הקניין