פרסית/דקדוק/עתיד פשוט

עתיד פשוט

עריכה

בפרסית העתיד הפשוט מורכב כמו באנגלית: I will go .

הרכב המשפט בזמן זה ניראה כדלהלן: פועל העזר לציון עתיד עם נטייה לגוף + גזע עבר של הפועל (הפועל ללא ה-ن)


להלן הנטיות של פועל העזר לציון עתיד:


אני - خواهَم (חָאהָם)


את/ה - خواهی (חָאהִי)


הוא/היא - خواهَد (חָאהָד)


אנחנו - خواهیم (חָאהִים)


אתם/אתן - خواهید (חָאהִיד)


הם/הן - خواهَند (חָאהָנְד)
וכך ניראים משפטים פשוטים בזמן עתיד פשוט:


אני אסגור - خواهَم بَسْت (חָאהָם בָּסְת)


אתה תסגור - خواهی بَسْت (חָאהִי בָּסְת)


הוא יסגור - خواهَد بَسْت (חָאהָד בָּסְת)


אנחנו נסגור - خواهیم بَسْت (חָאהִים בָּסְת)


אתם תסגרו - خواهید بَسْت (חָאהִיד בָּסְת)


הם יסגרו - خواهَند بَسْت (חָאהָנְד בָּסְת)הסבר: שורש הפועל הוא بَسْتَن. הורדנו את ה-ن וזו הצורה שבה הפועל נישאר בעתיד הפשוט בכל הגופים ואינו מקבל נטיות.

שימו לב שבמשפטים בעתיד פשוט לא חייבים להוסיף שם גוף, משום שניתן להבין אותו מתוך הנטייה של פועל העזר.כאשר הפועל בעל שני חלקים דוגמת זה: پِیْدا کَرْدَن (למצוא), פועל העזר נכנס ביניהם: پِیْدا خواهَم کَرْد (אני אמצא).שלילה

עריכה

כדי להפוך משפט בעתיד פשוט מחיוב לשלילה, יש להוסיף לפני פועל העזר את התחילית نَـ .


לדוגמה, ניקח את המשפט: خواهَم رَفْت (חָאהָם רָפְת).


בשלילה הוא יראה כך: نَخواهَم رَفْت (נָחָאהָם רָפְת).


ובמקרה של משפט עם פועל בעל שני חלקים זה ניראה כך: آنْها باز نَخاهَند کَرْد.הפרק הקודם:
ריבוי
עתיד פשוט
תרגילים
הפרק הבא:
הווה פשוט