קטגוריה זו כוללת את פרקי הספר על PHP.

הדף הראשי בקטגוריה הוא PHP.