HTML/טבלאות/סיכום

לטבלאות יש תגים רבים ומאפיינים רבים ולא לשווא! מומלץ להכיר טוב את כל התגים והמאפיינים ולהשתמש בכולם בכל הטבלאות על מנת שיהיו נגישות לכל המשתמשים.

ניווט

עריכה
הפרק הקודם:
כל המאפיינים
סיכום טבלאות
תרגילים
הפרק הבא:
טפסים


אלמנטים רלוונטים: