אנגלית/דקדוק/משפט סביל

מה זה משפט סביל? עריכה

  1. במשפט פעיל מבצע הפועל הוא נושא המשפט. למשל, we made our way back home עשינו את דרכנו הביתה חזרה.
  2. במשפט סביל (Passive Voice) הפעולה מתבצע על הנושא של המשפט ומבצע הפעולה אינו חייב להופיע. כאשר מבצע הפעולה יופיע במשפט הוא יבוא אחרי by (על ידי). למשל the Car stolen last night by thief המכונית נגנבה על ידי גנב.

תפקידים תחבירים שונים עריכה

כותרת 1 נושא פועל שם עצם שם עצם שני
פעיל Ashton makes a cake
סביל a cake is made (by Ashton)
פעיל (שני שמות עצם) Dani offered to Dana a pen
סביל a pen was offered to Dana by Dani
סביל Dana was offered a pen by Dani

מתי משתמשים בקול הסביל? עריכה

  1. כאשר רוצים להתמקד בפעולה ופחות במבצע הפעולה.
  2. קול מנומס יותר, למשל A vase was broken, ארגטל נשבר

מבנה עריכה

Subject + אחד מצורות ה-be בהתאם לזמן + פועל בצורת v3

שימושי be עריכה

זמן פועל be דוגמא סביל המשפט בפעיל
Simple Present‎ is The dog is fed
Present Progressive is making שורה 2, תא 3
Simple Past was The dog was fed
Past Progressive was being
Present Perfect has been
Past Perfect had been
Future simple will be The dog will be fed
Future perfect will have been
תנאים would be
Modals can be


פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.