אנליזה נומרית/פתרון מערכת משוואות דיפרנציאליות

תיאור הבעיה

עריכה

כל מד"ר לינארית מכל סדר שהוא ניתן לייצג באמצעות מערכת של מד"ר מסדר ראשון. לכן כדאי לעסוק בפתרון מערכת כזו.

נתונות N המשוואות הדיפרנציאליות הרגילות מסדר ראשון   ו-N תנאי ההתחלה  , או בכתיב וקטורי:

 

דוגמה

עריכה

(להשלים)


הפרק הקודם:
פתרון משוואות דיפרנציאליות
פתרון מערכת משוואות דיפרנציאליות -