חשבון/שברים/חיבור וחיסור של שברים בעלי מכנה שונה


עד כה למדנו כיצד לחבר ולחסר מספרים שברים פשוטים , שברים מדומים ומספרים מעורבים כאשר לשני האיברים יש מכנה זהה, כלומר משותף. בפרק זה אנו נלמד כיצד לחבר ולחסר שברים בעלי מכנה שונה. נדגים על התרגיל .

סדר פעולות החשבון עריכה

הסבר דוגמה
המרה ממספר מעורב לשבר מדומה

במקום   נכתוב  .

במקום   נכתוב  .

נקבל  

מציאת מכנה משותף לשני האיברים

בפרק מציאת מכנה משותף הצגנו כי הדרך הפשוטה ביותר למצוא מכנה משותף היא באמצעות הכפלת המכנים וידיעת לוח הכפל.

נכפיל  

נבצע פעולת הרחבה

המכנה של השבר   גדל פי 9 ולכן נכפיל את המונה פי 9. נקבל  

המכנה של השבר   גדל פי 5 ולכן נכפיל את המונה פי 5. נקבל  

התרגיל שנקבל:  

נבצע את פעולת החיסור  
נצמצם אם צריך