משתמשת:יולי2022/it's mine/ארגז חול/אין תמונה

תמונות חסרותעריכה

 1. גרף - חיסון פעיל תגובות 1,2 בדומה לתמונה האחרונה מכון ויצמן. ק ביולוגיה/מערכות הובלה
 2. מנעול מפתח, מודל ההתאמה המישורית – ביוכימיה/מנגנון פעילות האנזים

תרגוםעריכה

 1. ביוטכנולוגיה/שיטות החדרת גן לתא צמחי - תרגום תמונה

תמונות קיימות שיש לערוךעריכה

 1. Antibody s.gif - לעלות מויקיפדיה העברית לויקישיתוף (או מציאת תמונה חלופית). ביוטכנולוגיה/מבנה הנוגדן.
 2. משפחות של נוגדנים : ביוכימיה/חמשת מחלקות הנוגדנים. העלאת המשפחות - כל משפחה בנפרד, ללא תוספות.
 3. תאי פלסמה ותאי זיכרון בלבד ללא תוספות Key 2
 4. Immunoglobulin basic unit.svg - יש ךהוסיף ריבועים על HC LC להצגת VL VH כדוגמא Anticorps.png

-אין צורך העלאת 2 תמונות

תמונות סרוקותעריכה

 1. קובץ:Epitope.PNG
 2. קובץ:תלכיד.PNG
 3. קובץ:אפיניות.PNG
 4. קובץ:Circulatory system.JPG
 5. קובץ:RecyclingCarbon.jpg
 6. קובץ:Citric acid cycle.JPG
 7. קובץ:Citric acid- מסלולים אנבוליים.JPG
 8. קובץ: Chemical equilibrium Graph.JPG

לשפר/לעלות ויקישיתוףעריכה

 1. קובץ:Cooperative binding.JPG
 2. קובץ:CooperativeMyoglobin.PNG
 3. שלב התארגנות.PNG
 4. Immune response.PNG
 5. ELISA 1.JPG, ELISA 2.JPG, ELISA 4.JPG, ELISA 3.JPG -ELISA
 6. Endothermic reaction.JPG, Exothermic reaction.JPG - ביוכימיה/מבוא לאנזימים

להפרידעריכה

 1. תמונה בסגנון : Binding sites enzyme inhibitors.svg עבור מעכב תחרותי (Competitive inhibition.png) ומעכב לא תחרותי (להראות את שינוי באנזים)