מתמטיקה תיכונית/אלגברה תיכונית/אי-שוויונות/אי-שוויונות עם ערך מוחלט

אי־שוויונות עם ערך מוחלט

עריכה

אי־שוויונות עם ערך מוחלט הוא תרגיל בו יש אי־שוויון (> או <) וערך מוחלט


הפרק הקודם:
אי־שוויונות עם שורשים
אי-שוויונות עם ערך מוחלט
תרגילים
הפרק הבא:
אי־שוויונות עם שברים