תכנות נומרי עם Matlab ו-Octave/מחרוזות


הסבר

פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.הרכבת מחרוזת

עריכה

ניתן לבנות מערך ממחרוזות, בסוף יהיה לנו מחרוזת ארוכה המורכבת מכל תתי המחרוזות.

a=['s' 't' 'y']
a='sty'

והוספת רווחים:

a=['s',' ','t',' ','y']
a='s t y'

אפשר לשלב עם משתנים :

octave:3> b=3;c=4;
octave:4> a=[a,b,c]
octave:5> a=[a,num2str(b),num2str(c)]
a = s t y34

פקודות למחרוזות

עריכה
החזרת תו מקוד ASCII
octave:26> a=97;
octave:27> char(a)
ans = a
octave:28> a=[97,107,120];
octave:29> char(a)
ans = akx

החזרת קוד ASCII מתו

octave:30> b=['b','B'];
octave:31> double(b)
ans =

  98  66

מציאת מחרוזת בתוך מחרוזת והחזרת האינדקס .

octave:24> s='good morning';
octave:25> findstr(s,'o')
ans =

  2  3  7

אם נבדוק מחרוזת יותר ארוכה נקבל את האינדקס של האיבר הראשון של תת המחרוזת במחרוזת העל:

octave:41> findstr(s,'ing')
ans = 10


str2num /num2str

עריכה

הפיכת מספר למחרוזת ספרות עם num2str:

octave:36> num2str(y)
ans = 1325
octave:37> y=num2str(y)
y = 1325

כאשר נבדוק את y נגלה שהוא מחרוזת ספרות ולא מספר:

octave:38> whos y

*** local user variables:

 Prot Name    Size           Bytes Class
 ==== ====    ====           ===== ===== 
  rwd y      1x4             4 char

Total is 4 elements using 4 bytes


הפיכת מחרוזת ספרות למספר עם str2num

octave:32> x='0009';
octave:33> str2num(x)
ans = 9הפרק הקודם:
פונקציות
מחרוזות הפרק הבא:
מערכים