תכנות נומרי עם Matlab ו-Octave/מטריצה דלילה


sparse matrices


פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.ניתן ליצור מטריצה דלילה, שבה כל המקומות הריקים, או השווים ל-0, לא תופסים מקום.

במערך כזה נשתמש אם אנו רוצים לחסוך במקום, מאחר והמערך הדליל קטן משמעותית בגודלו ממערך תאים רגיל.

נשתמש בפונקציה sparse

octave:37> a=sparse([1 0 0],[],eye(7))
a = Compressed Column Sparse (rows = 1, cols = 1, nnz = 0)
{{להשלים}}


טקסט


sparse עריכה

הופך מערך תאים למערך דליל. דוגמא למעלה.

אם המערך הוא מסוג דליל , הופך בחזרה למערך מלא.


פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.


אפשרויות הפונקציה

full עריכה

הופך מערך דליל למערך תאים מלא

טקסט

speye עריכה

יוצר מערך תאים דליל שהוא מטריצת היחידה

octave:47> b=speye(4)
b =

Compressed Column Sparse (rows = 4, cols = 4, nnz = 4)

  (1, 1) ->  1
  (2, 2) ->  1
  (3, 3) ->  1
  (4, 4) ->  1

nnz עריכה

מחזיר את מספר התאים בעלי תוכן במערך דליל.

טקסט


הפרק הקודם:
מערך תאים
מטריצה דלילה הפרק הבא:
גרפים