תכנות נומרי עם Matlab ו-Octave/מספרים מרוכבים


להעביר לנספחים

הקדמה


פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.
כדאי לדעת:

דף זה דורש ידע קודם במספרים מרוכבים. כדאי לקרוא את הספר מספרים מרוכבים.ניצור מספר מרוכב:

octave:16> x=3+4i
x = 3 + 4i

ונבדוק מיהו:

octave:17> whos x

*** local user variables:

 Prot Name    Size           Bytes Class
 ==== ====    ====           ===== ===== 
  rwd x      1x1             16 double

Total is 1 element using 16 bytes

פעולות חישוב עריכה

ניתן לבצע פעולות חשבוניות על וקטורים עם מספרים ממשיים:

octave:9> x=3+2i;
octave:10> x+4
ans = 7 + 2i
octave:11> x*2
ans = 6 + 4i

ואף עם וקטורים אחרים:

octave:12> y=2+4i
y = 2 + 4i
octave:13> x+y
ans = 5 + 6i
octave:14> x*y
ans = -2 + 16i

ניתן להגדיר מספר מרוכב שהאיברים בו הם משתנים. אבל צריך שהמשתנים הללו יהיו קיימים.

octave:21> a=1;b=2;
octave:22> x=a+b*i
x = 1 + 2i


 

שימו לב:

שימו לב לפעולת הכפל בין b ל i לא ניתן לחבר בין האיברים ללא כפל (כמו במתמטיקה) כי אז התוכנה תחפש משתנה בשם bi .
i הוא קבוע הקיים בתוכנה (שערכו שורש של 1-). אם נגדיר משתנה בשם i לא נקבל מספר מרוכב. 
octave:25> i=5;
octave:26> x=a+b*i
x = 11

ולכן נמחק את המשתנה i ונריץ שוב את הפקודה:

octave:27> clear i
octave:28> x=a+b*i
x = 1 + 2i
 

שימו לב:

כאשר כותבים תוכנית שמשתמשת במספרים מרוכבים, רצוי לאתחל את i בתחילת התוכנית, ולא להשתמש במשתנה (להציב איברים לתוכו)

וקטורים ומטריצות עריכה

כמו בשימוש במספרים ממשיים, גם עם מספרים מרוכבים ניתן לבנות מערך שורה ( כלומר וקטור של מספרים מרוכבים) ואף מטריצות:

octave:32> a=[1+5i,2+3i,4+2i;3+2i,2+2i,4+4i]
a =

  1 + 5i  2 + 3i  4 + 2i
  3 + 2i  2 + 2i  4 + 4i

מה יקרה אם נבנה מערך שחלר מאיבריו הם מספרים מרוכבים והשאר מספרים ממשיים ?

octave:34> a=[1+5i,pi,4+2i;e,2+2i,4]
a =

  1.0000 + 5.0000i  3.1416 + 0.0000i  4.0000 + 2.0000i
  2.7183 + 0.0000i  2.0000 + 2.0000i  4.0000 + 0.0000i

במקרה הזה התוכנה תתייחס לכל המספרים כאל מרוכבים ותוסיף חלק המדומה 0i

שחלוף עריכה

האם ניתן לשחלף מטריצה של מספרים מרוכבים ? ננסה :


octave:32> a=[1-5i,2+3i,4+2i;3+2i,2-2i,4+4i]
a =

  1 - 5i  2 + 3i  4 + 2i
  3 + 2i  2 - 2i  4 + 4i

octave:33> a'
ans =

  1 + 5i  3 - 2i
  2 - 3i  2 + 2i
  4 - 2i  4 - 4i

שחלוף מטריצה מרוכבת הופך את אברי המטריצה לצמוד המרוכב שלהם

אבל רצינו מטריצה משוחלפת! לשם כך נוסיף נקודה לפני הגרש .'


octave:33> a.'
ans =

  1 - 5i  3 + 2i
  2 + 3i  2 - 2i
  4 + 2i  4 + 4i

ונקבל מטריצה משוחלפת של המספרים המרוכבים.

פונקציות למספרים מרוכבים עריכה

complex עריכה

 • הפונקציה מקבלת שבר עשרוני והופכת אותו למספר מרוכב.
 • הפונקציה מקבלת חלק מדומה וממשי ומציגה אותם כמספר מרוכב.
complex(0.886)
ans = 0.88600 + 0.00000i
 complex(3,4)
ans = 3 + 4i

real עריכה

מחזירה את החלק האמיתי של המספר המרוכב.

z=4+5i;
real(z)
ans = 4

imag עריכה

מחזירה את החלק המדומה של המספר המרוכב..

imag(z)
ans = 5
 

כדאי לדעת:

קיימת פונקציה שונה שנקראת image, לא להתבלבל..

angle / arg עריכה

הפונקציות מחזירות את הזוית בין החלק המדומה לממשי.

 angle(z)
ans = 0.89606

conj עריכה

הפונקציה מחזירה את הצמוד המרוכב (conjugate) לדוגמה:

 conj(1+3i)
ans = 1 - 3i


הפרק הקודם:
מערכים
מספרים מרוכבים הפרק הבא:
רשומות