תכנות בסביבת NET
מחרוזות (רצפים של תוים, כמו טקסט חופשי) מיוצגות ב-NET. על ידי המחלקה System.String (שניתן לייצג בעזרת הכינוי string). נגדיר מחרוזת חדשה על ידי השמת התוים בין גרשיים, כך:

C#:

System.String str = "Hello World!";

VB.NET:

Dim str As String = "Hello World!"

ניתן גם להשתמש בבנאי המפורש של המחלקה:

C#:

System.String str = new System.String("Hello World!");

VB.NET:

Dim str As New String("Hello World!")

שים לב שייצוג המחרוזת בין הגרשיים יוצר אובייקט מחרוזת באופן מפורש, שניתן לקרוא לשגרות שלו. לכן בדוגמה האחרונה, יצרנו לכאורה שני אובייקטים, הראשון נוצר מהמחרוזת עצמה (בין המרכאות), והשני מהבנאי שקיבל את האובייקט הראשון כפרמטר. למעשה, מנגנון פנימי של ה-Framework מוודא ששתי מחרוזות זהות תמיד יצביעו למעשה על אותו מופע.

למשל, הקוד הבא למציאת אורך מחרוזת הוא קוד חוקי:

C#:

int len = "Hello".Length;
Console.WriteLine(len);

ידפיס את הפלט הבא:

5

שהוא אורך המחרוזת "Hello".

ניתן לחבר מחרוזות, או מחרוזות עם אובייקטים אחרים, בעזרת האופרטור הבינארי + (חיבור). אופרטור זה לוקח את ערכי הפלט של השגרה ToString המוגדרת במחלקה Object של כל אחד מהאופרנדים שלו, ומחבר אותם למחרוזת אחת אותה הוא מחזיר. ערך ההחזרה של שגרה זו באובייקט String הוא המחרוזת עצמה, ובכל אובייקט אחר, בהתאם למימוש באותה מחלקה, או השם המלא של המחלקה אם לא הוגדר מימוש ספציפי (מימוש ברירת המחדל).

C#:

String a = "hello";

String b = "world";
String c = a + " " + b;
Console.WriteLine(c);

Console.WriteLine("a " + "b");

ייתן את הפלט הבא:

hello world
a b