תכנות בסביבת NET
מחלקת הקונסול שנמצאת בתחום System, אחראית על פלט מהיר בין אם בכתיבה או באמצעים נוספים כמו Beep שתפקידו להוציא צפצוף. הכתיבה מעשת לחלונית Output. המחלקה מחליפה את

שיטות לכתיבה

 • Write - כתיבה של תוכן והשארות הסמן באותה שורה.
 • WriteLine - כתיבה של תוכן וירידת שורה.

למשל הקוד הבא:

 Dim a = 5, b = 77
      
 Console.WriteLine("Value of a, b" & _
          " after swapping are {0} and {1}", a, b)

יתן לנו את התוצאה הבאה:

 Value of a, b after swapping are 5 and 77


ניתן לשים לב שהתחביר {0} שומר מקום ומתייחס למעשה למשתנה הראשון וחוסר לנו כתיבה מסורבלת עם חיבור של & וגרשיים.


דיאגנוסיטה

 • Error - אפשר לדעת מה הייתה השגיאה האחרונה במערכת.
 • CapsLock - מחזיר האם הכפתור דלוק או לא
 • NumberLock - מחזיר האם הכפתור דולק או לא

למשל הפקודה Console.WriteLine(Console.CapsLock) - תרשום אמת או שקר בקונסול.


ישנן פקודות רבות המאפשרות לקבל או לשנות את ממדי החלונית, את צבע הרקע שלה ועוד רבים.