מאפיינים נחוצים

עריכה
  • type סוג: סוג תוכן (מחרוזת).
  • xml:space - עם ערך קבוע: 'preserve'

מאפיינים

עריכה
  • charset - סוג: קידוד (מחרוזת).
  • defer - סוג: רשימת ערכים: defer.
  • id - סוג: ID.
  • src - סוג: קישור (מחרוזת).

תוכן

עריכה

ביטוי רגלורי:

(#PCDATA)

אבות אפשריים

עריכה

קבוצת אבות 1: abbr, acronym, address, b, bdo, big, caption, cite, code, dfn, dt, em, h1, h2, h3, h4, h5, h6, i, kbd, label, legend, p, q, samp, small, span, strong, sub, sup, tt, var
, קבוצת אבות 2: blockquote, body, noscript
, קבוצת אבות 3: dd, del, div, ins, li, td, th
, a, button, fieldset, form, head, map, object, pre.