טורקית/דקדוק/זמן עתיד

זמן עתיד

עריכה

חיוב

עריכה

הסיומות -ecek, -acak וסיומת הגוף נוספים לשורש של הפועל. האות k בסיומות הופכת ל-ğ לפני סיומות הגופים:


gelmek (לבוא):

geleceğim (אני אבוא)

geleceksin (את/ה תבוא)

gelecek (הוא/היא/סתמי יבוא)

geleceğiz (אנחנו נבוא)

geleceksiniz (אתם/אתן תבואו)

geleceklerler (הם/הן יבואו)


anlamak (להבין):

anlayacağım(אני אבין)

anlayacaksın (את/ה תבין)

[...]


bulmak (למצוא):

bulacağım (אני אמצא)

bulacaksın (את/ה תמצא)

[...]


vermek (לתת):

vereceğim (אני אתן)

vereceksin (את/ה תיתן)

[...]


gitmek (ללכת):

gideceksin (אני אלך)

gidecek (את/ה תלך)

[...]


göndermek (לשלוח):

göndereceğim (אני אשלח)

göndereceksin (את/ה תשלח)

[...]


söz vermek (להבטיח):

söz vereceğim (אני אבטיח)

söz vereceksin (את/ה תבטיח)

[...]

שלילה

עריכה

שורש הפועל + הורדת ה-mak/mek + אחד מהעיצורים + סיומת זמן העתיד + סיומת גוף:


דוגמאות:


gelmek (לבוא):

Gel + me + y + eceğ + im => Gelmeyeceğim (אני לא אבוא)

Gelmeyeceksin (את/ה לא תבוא)

Gelmeyecek (הוא/היא/סתמי לא יבוא)

Gelmeyeceğiz (אנחנו לא נבוא)

Gelmeyeceksiniz (אתם/אתן לא תבואו)

Gelmeyecekler (הם/הן לא יבואו)


yapmak (לעשות):

Yap + ma + y + acağ + ım => Yapmayacağım (אני לא אעשה)

Yapmayacaksın (את/ה לא תעשה)

Yapmayacak (הוא/היא/סתמי לא יעשה)

Yapmayacağız (אנחנו לא נעשה)

Yapmayacaksınız (אתם/אתן לא תעשו)

Yapmayacaklar (הם/הן לא יעשו)