טורקית/דקדוק


הערות מבואעריכה

  • בטורקית אין אותיות יידוע. שמות העצם מיודעים מטבעם, וכאשר אנו אומרים ev הכוונה היא "הבית", ולא "בית" סתם.
  • בטורקית אין הבחנה בין המינים. פעלים, שמות-תואר, מספרים וכל שאר רכיבי השפה יופיעו באותה צורה כאשר הם מתיחסים לשם-עצם שהוא מבחינתנו "זכר" ולכזה שהוא "נקבה".

שם העצםעריכה

אוצר מילים שימושיעריכה

הפועלעריכה

התחבירעריכה