הערות מבוא

עריכה
  • בטורקית אין אותיות יידוע. שמות העצם מיודעים מטבעם, וכאשר אנו אומרים ev הכוונה היא "הבית", ולא "בית" סתם.
  • בטורקית אין הבחנה בין המינים. פעלים, שמות-תואר, מספרים וכל שאר רכיבי השפה יופיעו באותה צורה כאשר הם מתיחסים לשם-עצם שהוא מבחינתנו "זכר" ולכזה שהוא "נקבה".

שם העצם

עריכה

אוצר מילים שימושי

עריכה

הפועל

עריכה

התחביר

עריכה