טורקית/דקדוק/ריבוי

ריבוי

עריכה

סיומות הרבים בטורקית הינם lar- ו ler-.

lar- אם התנועה האחרונה במילה היא תנועה אחורית (a, ı, o, u).

ler- אם התנועה האחרונה במילה היא תנועה קדמית (e, i, ö, ü).

דוגמאות:

araba => arabalar (מכונית, מכוניות)
insan => insanlar (איש, אנשים)
kitap => kitaplar (ספר, ספרים)
yazar => yazarlar (סופר, סופרים)
halı => halılar (שטיח, שטיחים)
kız => kızlar (בת, בנות)
yıldız => yıldızlar (כוכב, כוכבים)
şarkı => şarkılar (שיר, שירים)
palto => paltolar (מעיל, מעילים)
çocuk => çocuklar (ילד, ילדים)
memur => memurlar (קצין, קצינים)

meyve => meyveler (פרי, פירות)
kent => kentler (עיר, ערים)
gazete => gazeteler (עיתון, עיתונים)
resim => resimler (תמונה, תמונות)
mühendis => mühendisler (מהנדס, מהנדסים)
gazeteci => gazeteciler (עיתונאי, עיתונאים)
göz => gözler (עין, עיניים)
söz => sözler (מילה, מילים)
gün => günler (יום, ימים)
gül => güller (שושנה, שושנות)


אם לפני שם העצם בא מספר, הופך שם העצם ליחיד בכל מצב.

דוגמאות:

חדר, שני חדרים ==> oda, iki oda
שעה, שלוש שעות ==> saat, üç saat
יום, ארבעה ימים ==> gün, dört gün