אוצר מילים בסיסי

עריכה

אוצר המילים בדף זה נועד לשימוש בתרגילים בספר. זהו אוצר מילים שכדאי לזכור בעל-פה, ולהתאמן הן על כתיבתו והן על הגייתו.