פיזיקה תיכונית/מכניקה

מכניקה הוא תחום של הפיזיקה העוסק בתנועת גופים ובכוחות הפועלים ביניהם. במכניקה, אנו מבחינים בין חומר לאנרגיה, אם כי אלה קשורים ביניהם - כל חומר ניתן להפוך לאנרגיה וכל אנרגיה ניתן להפוך (לפחות תיאורטית) לחומר. במכניקה אנו לומדים על החוקים להם מצייתים החומר והאנרגיה, ועל והאינטראקציות (תגובות) בין אלה לאלה, דרך התיווך של כוחות הפועלים ביניהם.

תחום המכניקה מתחלק למכניקה קלאסית, תורת היחסות, ומכניקת הקוונטים. ספר זה עוסק במכניקה הקלאסית, שנקראת גם מכניקה ניוטונית, על שם סר אייזיק ניוטון, שהניח את הבסיס ליצירתה.

המכניקה הקלאסית יוצאת מנקודת ההנחה, שלכל בעיה מכנית יש פיתרון דטרמיניסטי. כלומר, שבהנתן נתוני התחלה (בצורת מיקום ומהירות) וכן נתונים אודות הכוחות הפועלים על המערכת, ניתן לחזות בדיוק מרבי את התנהגותה של המערכת בכל זמן נתון, בהסתמך על פתרון משוואות התנועה, המבוססות על שלושת חוקי ניוטון.

שאלה: איזה מהנושאים הבאים אינו שייך למכניקה:

  1. דחיפת עגלת תינוקות.
  2. שימוש בסוללה.
  3. זריקת עצם מגובה מסויים.
  4. בעיטת כדורגל לשער.

התשובה הנכונה היא: 2. - השימוש בסוללה אינו שייך לנושא המכניקה, אלא לנושא אחר בפיזיקה, הנקרא חשמל. (במאמר מוסגר נציין, כי זרימת זרם פירושה תנועה מכנית של האלקטרונים, מה שמעניק להם אנרגיה הנקראת "אנרגיה קינטית". לכן, ניתן אולי בעקיפין לקשר נושא זה, או כל נושא אחר שקשור לזרימת זרם, למכניקה. אך כאמור, זרימת זרם שייכת באופן מובהק לנושא החשמל).

הפרק בנושא מכניקה מחולק לנושאים. ניתן לראות רשימת נוסחאות וסימונם בקישורים הבאים: נוסחאות, סימונים

רשימת נושאים


הפרק הקודם:
גרפים
מכניקה הפרק הבא:
קינמטיקה