אסמבלי x86/אופרטורים/אופרטורי מילה

אסמבלי x86OFFSETעריכה

מחזיר את היסט המשתנה יחסית למקטע בו הוא מוגדר. לדוגמה:

  A  DW   ?
  B  DW   ?
  MOV  BX, OFFSET B

לתוך BX יכנס 2 (ההיסט של B מתחילת מקטע הנתונים).

PTRעריכה

מכיוון שבכל הפקודות באסמבלי אופרנד המקור חייב להיות שווה בגדולו לאופרנד היעד, ניתן לאלץ שימוש באופרנדים שלא באותו הגודל ע"י שימוש באופרטור PTR.

WORD PTRעריכה

מאלץ את האופרנד שאחרי אופרטור זה להתנהג כאילו הוא בגודל מילה. לדוגמה:

  A  DW   ?
  MOV  AL, 0FCh
  MOV  A, WORD PTR AL

לתוך A יכנס FCh. האות h מורה לקומפיילר להתייחס לביטוי כמספר הקסה-דצימלי (בסיס 16).

BYTE PTRעריכה

מאלץ את האופרנד שאחרי אופרטור זה להתנהג כאילו הוא בגודל בית. לדוגמה:

  A  DW  89ABh
  MOV  AL, BYTE PTR A

לתוך AL יכנס ABh.

TYPEעריכה

מחזיר את גודל הבתים שסוג המשתנה שמופיע אחרי מילה זו תופס. לדוגמה:

  A  DW  200
  MOV  AX, TYPE A

ל-AX יוכנס 2.

LENGTHעריכה

מחזיר את מס' יחידות הזכרון (בית/מילה) שהוקצו עבור מערך באמצעות DUP. לדוגמה:

  A  DW  100H DUP (1924)
  MOV  AX, LENGTH A

לתוך AX יוכנס 100H.
למשתנים שלא הוגדר DUP יוחזר הערך 1.

SIZEעריכה

מחזיר את תוצאת הכפל של LENGTH ו-TYPE. לדגומה:

A  DW  100H DUP (?)
  MOV  BX, SIZE A

לתוך BX יוכנס 200H.