אסמבלי x86/זיכרון

אסמבלי x86ארבעת האוגרים שהמעבד מקצה לנו לשימוש בפירוש אינו מספיק לאגירת מידע. לכן ניתנה אפשרות להשתמש בזיכרון.
כל השימוש בזיכרון נעשה במקטע הנתונים כברירת מחדל (Data Segment), או במקטע הנתונים הנוספים (Extra Segment).
ניתן לקרוא ישירות לתא זיכרון או להצהיר על משתנה.

Casting - אילוץעריכה

במקרה ונרצה להשתמש בקטע זיכרון כמילה או כבית לצורך ביצוע פקודות, יש להבהיר למהדר בדיוק למה התכוונו ע"י האופרטור PTR.

הגדרת קבועעריכה

לשם הצהרה על קבוע יש לכתוב לפי התחביר הבא:

Name    EQU Value

את ההצהרה יש לכתוב לפני הקריאה לפונקציה הראשית. הקבוע אינו תופס מקום בזיכרון והוא מתורגם לערכו לפני שלב הקומפילציה.