אסמבלי x86/זיכרון/שיטות מיעון

אסמבלי x86כמו שכבר הזכרנו, כברירת מחדל שימוש בזכרון מתבצע במקטע הנתונים. אך ניתן לאלץ את המהדר להשתמש במקטע אחר לפי התבנית הבאה:

SEGMENT:[MEMORY_LOCATION]

לדוגמא, הפקודה:

MOV  AX, WORD PTR ES:[0FF2CH]

תכניס לתוך אוגר AX את תוכן הכתובת 0FFC2H יחסית למקטע הנתונים. שימו לב לשימוש באופרטור WORD PTR, ללא אופרטור זה לא יהיה למהדר אפשרות לדעת אם התכוונו לשלוף מהזכרון בית או מילה.

מיעון אוגר

עריכה

העתקת ערך מאוגר מקור לאוגר יעד. לדוגמא:

  MOV  AX, BX

מיעון מידי

עריכה

העתקת ערך מיידי לתוך אוגר או משתנה. לדוגמא:

  MOV  AX, 12

מיעון ישיר

עריכה

העתקת ערך משתנה לתוך אוגר. לדוגמא:

  MOV  AX, Var

מיעון עקיף

עריכה

העתקת ערך מהזכרון לתוך אוגר. לדוגמא:

  MOV  AX, [BX]

הדוגמאות הבאות שוות ערך:

  MOV  AX, [BX+8]
  MOV  AX, [BX]8
  MOV  AX, 8[BX]

הדוגמאות הבאות שוות ערך:

  MOV  AX, [DS]:[BX]
  MOV  AX, DS:[BX]
  MOV  AX, [BX]
  MOV  AX, DS+BX

מיעון אינדקס

עריכה

העתקת איבר במערך לתוך אוגר. הדוגמאות הבאות שוות ערך:

  MOV  AX, Array[BX]
  MOV  AX, [Array+BX]
  MOV  AX, [BX]+Array

הדוגמא הבאה מעתיקה לתוך AX את התוכן שנמצא בכתובת של המשתנה Var ועוד 1: (זהה ל-Var1[1]z)

  MOV  AX, Var+1

הדוגמאות הבאות שוות ערך:

  MOV  DL, Array[SI+1]
  MOV  DL, Array+1[SI]

מיעון אינדקס כפול

עריכה

מיעון אפקטיבי המורכב משני אוגרים. תחביר:

disp [REG1+REG2]

או:

disp [REG1][REG2]


כאשר REG1 יכול להיות BX או BP בלבד,
וREG2 יכול להיות SI או DI בלבד.
הדוגמאות הבאות שוות ערך:

  MOV  DL, Array[BX+SI]
  MOV  DL, Array[BX][SI]


הדוגמאות הבאות שוות ערך:

  MOV  DL, Array[BX+SI+4]
  MOV  DL, Array[BX][SI]4

הדוגמא הבאה אינה חוקית:

  MOV  DL, Array[SI+DI]

שימו לב: לא ניתן לבצע העתקה מזכרון לזכרון. הדוגמא הבאה אינה חוקית:

  MOV  [BX], Var

כמו כן, לא ניתן לבצע מיעון על מקטע בלבד. הדוגמא הבאה אינה חוקית:

  DEC  [DS]