אסמבלי x86/פקודות/פקודות שינוי דגלים

אסמבלי x86הדגלים בעצם משמשים כדי לבדוק מקרים כגון אם מספר הוא גדול מאחר, פי כמה הוא גדול ולעוד מספר שימושים. זאת אומרת שאוגר הדגלים משתנה מפקודות שאכן מועילות במציאת הנתונים הללו, הפקודות הללו הם הפקודות האריתמטיות לוגיות ולא פקודות כגון הצבה, דחיפה ושליפה מהמחסנית שאינן מועילות (כי הרי הצבת נתון לא תלויה בנתון הקודם ולכן לא ניתן לדעת מה היה ערכו של הנתון הקודם ומה ברצוננו היה לגלות ממנו). הפקודות האריתמטיות לוגיות שאכן משנות את הדגלים הם: add sub inc dec and or xor cmp (פקודה שנועדה במיוחד בשביל בדיקה והיא פועלת כמו sub אך התוצאה של החיסור לא נשמרת) test (פקודה שנועדה במיוחד בשביל בדיקה והיא פועלת כמו and אך התוצאה לא נשמרת)

הפקודות שלא משנות את הדגלים הם: mov pop push