אסמבלי x86/פקודות

אסמבלי x86הגם שתכנית האסמבלי שלך תרוץ גם ללא פקודות כלל, אין שום משמעות לתוכנית ללא פקודה. מכיוון שזו תצא מבלי לעשות דבר.
תחביר כל הפקודות בשפת אסמבלי הוא כדלהלן:

    COMMAND     OpDestination, OpSource

כשבחלק מהפקודות (יפורט בהמשך) אין אופרנד מקור אלא רק יעד (כגון פקודת INC) ובחלקן אין אופרנדים כלל (כגון פקודת CLI).
נהוג לכתוב את הפקודת באותיות גדולות. ולהוסיף רווח קשיח (Tab) לפניה ולאחריה.
חשוב לדעת: בכל הפקודות בעלות שני אופרנדים - אופרנד המקור חייב להיות זהה בגודלו לאופרנד היעד. אם אחד מהאופרנדים הינו יעד של כתובת זכרון, יש להורות למהדר במפורש למה הכוונה באמצעות האופרטור PTR. אחרת התוכנית לא תעבור את שלב הקומפילציה.

להלן רשימת כל הפקודות: