אסמבלי x86/המחסנית

אסמבלי x86מחסנית

עריכה

המחסנית היא מקטע נוסף בזיכרון אשר מתחילה בכתובת 100. האוגר שבתוכו שומרים את הכתובת ההתחלתית המוחלטת של המחסנית נקרא SS, יש אפשרות לדחוף מספרים לתוך המחסנית ויש אפשרות לשלוף נתונים מהמחסנית, כל נתון שנדחף או נתון שנשלף גודלו מילה. כלומר כל נתון שנדחף יתפוס במחסנית 2 בתים, השימוש במחסנית הוא לשמירת נתונים לטווח קצר. המחסנית פועלת בשיטת הLIFO. הנתון האחרון שנכנס הוא הראשון שיוצא - Last In First Out.

ערך כתובת
9 95
10 96
11 97
22 98
33 99
44 100

האוגר SS מצביע על תחילת המחסנית. כמו במערכים הוא לא מטייל על פני המחסנית ולכן קיים האוגר SP שבתחילת הטיפול במחסנית הוא נמצא בתא שכתובתו 100.

בפעולת push מתבצע sp = sp -2 בפעולת pop מתבצע sp = sp + 2 אי אפשר לשלוף יותר נתונים מאשר שהכנסנו למחסנית.