אסמבלי x86/יסודות השימוש בשפה/תחילת העבודה

אסמבלי x86ע"מ לכתוב תוכנית בשפת אסמבלי כל מה שאנו צריכים זה עורך טקסט פשוט (כגון Notepad או Editor של דוס), מהדר (אסמבלר) ומעבד כמובן. את קובץ המקור של התוכנית שומרים בסיומת asm. ההמרה של הקובץ לקובץ בר־הרצה נעשה בשני שלבים, ע"י התוכנות: מהדר ולינקר. בשלב הראשון נוצר קובץ בשפת מכונה בעל סיומת OBJ. ובשלב השני קובץ הרצה בעל סיומת EXE

תוכנות נפוצותעריכה

ניתן למצוא השוואה בין האסמבלרים השונים בויקיפדיה האנגלית. להלן מספר תוכנות נפוצות, מחולקות לפי מערכות הפעלה.

כל הפלטרפורמותעריכה

NASM - The Netwide Assemblerעריכה

GAS - GNU Assemblerעריכה

DOS וחלונות בלבדעריכה

יש מספר תוכנות לעריכה, הידור, קישור וניפוי שגיאות בתוכניות אסמבלר:
מהמפורסמות ביניהן היא תוכנת Turbo Debugger של חברת Borland הפועלת בסביבת DOS. תוכנה זו מאפשרת הרצה מלאה של תוכנת אסמבלר כולל הידור וקישור ובדיקת שגיאות שורה אחרי שורה תוך הצגה של מצב האוגרים, הזכרון והמחסנית.
תוכנה טובה נוספת היא: Microprocessor Emulator 8086[1] שמבצעת את אותה העבודה רק בממשק גרפי ועם עוד כמה כלים יעילים.
כמו כן, ניתן לבצע Debug מלא על תוכנית הרצה (EXE) ע"י הקלדת Debug ושם הקובץ בשורת הפקודה. להציג את רשימת הפקודות בתוכנה זו יש להקליד ?.

  1. ^ Microprocessor Emulator / 8086 Assembly להורדה.