היסטוריה לבגרות/שנות ה-20 כיחידת מבוא

1. כתב המנדט - עיקרי התחייבויותיה של בריטניה

2.הסיבות לעליה

3.בניין הבית הלאומי-יהודי: התיישבות, מסגרות חברתיות-כלכליות ופוליטיות ומוסדות לאומיים

4.מאורעות תרפ"א, תרפ"ט: הסיבות למאורעות והשפעתם על היחסים בין יהודים, ערבים ובריטים

5.גורמים מעכבים וגורמים מסייעים בבניין הבית הלאומי-יהודי

הפרק הקודם:
שנות ה-30 כיחידת גישור
שנות ה-20 כיחידת מבוא הפרק הבא:
המשך בניין הבית הלאומי-יהודי בשנות ה-30