היסטוריה לבגרות/מלחמת העולם הראשונה

גרסה להדפסה

א. הצדדים היריבים ומאפייניה העיקריים של המלחמה

ב. היישוב היהודי בא"י והתנועה הציונית בתקופת המלחמה

ג. "הצהרת בלפור"- תוכנה, הקשיים שנובעים מניסוחה, האינטרסים של בריטניה במתן ההצהרה

הפרק הקודם:
התנועה הציונית
מלחמת העולם הראשונה הפרק הבא:
אירופה והמזרח התיכון, לאחר מלחמת העולם הראשונה