היסטוריה לבגרות/אירופה והמזרח התיכון, לאחר מלחמת העולם הראשונה