טורקית/דקדוק/השלילה


השלילה עריכה

השפה הטורקית משתמשת במגוון אמצעי שלילה. חלקם באים כרכיבים המשתלבים בתוך המילה, וחלקם במילים עצמאיות.

  • hayır - "לא". ההיפך מ evet - "כן".
  • yok - "אין". ההיפך מ var - "יש".
  • değil - "איננו", "לא". ההיפך מ dir - "הינו", "הוא".
  • yapmamak - "לא לעשות". ההיפך מהפועל yapmak - "לעשות".
  • gelememek - "להיות בלתי-מסוגל לבוא". ההיפך מ gelebilmek - "להיות מסוגל לבוא". שניהם נגזרים מהפועל gelmek - "לבוא".
  • cansız - "ללא חיים", "מת". ההיפך מ can - "חי". שניהם נגזרים משם העצם can - "נשמה", "רוח חיים".
  • yılmaz - "אמיץ", "מי שאינו מפחד". ההיפך מ yılar - "פחדן". שניהם נגזרים מהפועל yılmak - "להחרד", "לפחד".