טורקית/דקדוק/מילות היחס


מילות היחס עריכה

הקדמה עריכה

רוב "מילות היחס" בטורקית אינן מילים כלל, אלא סופיות המצטרפות אל השם. רוב הסופיות הללו הן בעלות כמה צורות אפשריות, שהבחירה ביניהן נעשית בהתאם לכללי הרמוניית התנועות.

  • דוגמה:
המילה ev פירושה "בית". המילה dost פירושה "חבר". המילה dondurma פירושה "גלידה". kent היא "עיר".
הסופית המציינת את היחס "מ..." היא dan/den/tan/ten.
הבחירה בין הצורות נקבעת לפי שני שיקולים שונים:
הבחירה בין הצורות המתחילות ב d לצורות המתחילות ב t נקבעת לפי כללי הקוליות.
אחרי עיצור קולי או אחרי תנועה - נבחר בסיומת dan/den.
אחרי עיצור לא קולי נבחר ב tan/ten.
הבחירה בין הסופיות dan/den היא לפי התנועה האחרונה במילת הבסיס.
כאשר תנועה זו היא קידמית - הצורה שתיבחר היא den.
כאשר היא אחורית - נבחר ב dan.
לגבי הבחירה בין tan ו ten יחול כלל דומה.
"מהבית" יהיה evden. "מהחבר" יהיה dosttan. "מהגלידה" יהיה dondurmadan ו"מהעיר" יהיה kentten.

מילות היחס הנפוצות עריכה

  • a/e/ya/ye - "ל...","אל ...","עבור ..."
  • da/de/ta/te - "ב..."
  • dan/den/tan/ten - "מ..."
  • ı/i/u/ü/yı/yi/yu/yü - "את ..."
כדאי לשים לב, כי סופיות המתחילות בתנועה (כמו הסופית a/e) יקבלו לפניהן עיצור-מעבר אם מילת הבסיס אליה הן נצמדות מסתיימת בתנועה. כך, במקום לתרגם את הביטוי "את המכונית" ל "araba", הצורה הנכונה היא arabayı.