טורקית/מילון/אוצר מילים בסיסי


שמות עצם עריכה

- bgcolor="#EFEFEF"
עברית טורקית
בית ev
מכונית araba
חתול kedi
כלב köpek
כדור top
ילד/ילדה çocuk
עץ ağaç
דלת kapı
מילה söz
ציפור kuş
ספר kitap
עין göz
אוזן kulak
פה ağız
אף burun
לחי yanak
סנטר çene
פנים, פרצוף yüz
ראש baş
סוס at
יד el
כף רגל ayak
רגל bacak
חנות dükkan
אמא anne
אבא baba

|- bgcolor="#EFEFEF"