טורקית/מילון/המספר הסודר

המספר הסודר עריכה

עברית טורקית
ראשון birinci
שני ikinci
שלישי üçüncü
רביעי dördüncü
חמישי beşinci
ששי altıncı
שביעי yedinci
שמיני sekizinci
תשיעי dokuzuncu
עשירי onuncu
מספר 50 ellinci
מספר 100 yüzüncü
מספר 101 yüz birinci
מספר מיליון bir milyonuncu