טורקית/מילון/מילות יחס


מילות יחס עריכה

עברית טורקית
בפנים inde
בחוץ dışında
על üzerinde
תחת altında
סביב etrafında
בין arasında
מאחורי arkasında
לפני (מול) önünde
בעקבות (ardında (art
לפני (מול) önünde