טורקית/מילות קישור

מילות הקישור עריכה

הערות מבוא עריכה

חלק ממילות הקישור בטורקית באות בצורת סופיות - רכיבים המצטרפים למילת הבסיס. מילות קישור אחרות, ובעיקר כאלה שנשאלו מהערבית והפרסית, באות כמיליות עצמאיות.

ו' החיבור עריכה

ו' החיבור בטורקית מבוטאת באחת משלוש דרכים עיקריות:

  • המילית ve.
  • רכיב החיבור לשמות-עצם - le/la (בכפוף לכללי הרמוניית התנועות)
  • רכיב החיבור לפעלים ip (ארבע צורות שונות בהתאם לכללי הרמוניית התנועות).
"אני מבקר בטורקיה לעיתים קרובות" - Ben Türkiye'ye gelip gidiyorum
הפועל "לבוא" הוא gelmek והפועל "ללכת" הוא gitmek. בתרגום מילולי כתוב כאן "אני לטורקיה בא והולך". הפועל הראשון אינו מוטה, אלא מופיע בצורת הבסיס שלו, ובתוספת רכיב החיבור. הפועל השני - gitmek מופיע בהטיה הנכונה.

אשר, ש... עריכה

הרכיב המתאים בטורקית הוא ki. רכיב זה אינו מציית לכללי הרמוניית התנועות!

אבל עריכה

המיליות ama, fakat, lakin (מהערבית) ו ancak (מהפרסית) הן הדרכים העיקריות להביע משמעות זו בטורקית.

בגלל עריכה

המיליות dolayı ו çünkü פירושן "בגלל".