טורקית/פעלים חריגים בזמן ההווה הכללי

תבנית:לאחד לתוך


פעלים חריגים בזמן ההווה הכללי עריכה

הסיומת הרגילה לזמן "ההווה הכללי" בטורקית היא ir (המשתנה בהתאם לכללי "הרמוניית התנועות"). פעלים שהשורש שלהם הוא בן הברה אחת ומסתיים בעיצור מקבלים סיומת אחרת - ar/er (שוב, בכפוף לכללי "הרמוניית התנועות"). שלושה-עשר הפעלים ברשימה הבאה הם חריגים לכלל הזה. הם מקבלים דווקא את הרכיב הרגיל בצורות "ההווה הכללי":

 • almak - לקחת; alır - לוקח
 • bilmek - לדעת; bilir - יודע
 • bulmak - למצוא; bulur - מוצא
 • durmak - לעצור; durur - עוצר
 • gelmek - לבוא; gelir - בא
 • görmek - לראות; görür - רואה
 • kalmak - להישאר; kalır - נשאר
 • olmak - להיהפך; olur - הופך ל...
 • ölmek - למות; ölür - מת
 • sanmak - לשער; sanır - משער
 • varmak - להגיע; varır - מגיע
 • vermek - לתת; verir - נותן
 • vurmak - להכות; vurur - מכה

"אני נותן" יהיה veririm, וכן הלאה.