פסיכולוגיה של החינוך/פרקים בפסיכולוגיה חינוכית

ספר זה טרם הושלם ונמצא עדיין בכתיבה.

ייתכן שחסרים בו פרקים, או אף נושאים שלמים. לפיכך, כרגע לא ניתן ללמוד ממנו על כל הנושא בצורה מקיפה.

כמו בכל אחד מהספרים, מהדפים ומהנושאים בוויקיספר, גם כאן אתם מוזמנים להוסיף את הפרקים שלדעתכם חסרים. כל פעולה שעשויה לעזור תתקבל בברכה, כולל הערות ובקשות בדף השיחה של הספר.


הפסיכולוגיה, או תורת הנפש, היא מדע, ברובו אמפירי, העוסק בחקר ההתנהגות. הפסיכולוגיה החינוכית עוסקת בקשר שבין מחנך לבין תלמיד, כאשר המחנך הוא הורה, מורה או יועץ.

הספר מבוסס על הסילבוס שמספרם: 214096, 214097, 214098 של הקורסים בפסיכולוגיה חינוכית בטכניון.


ספר זה נראה מיטבית בתצוגה של 1024x768 או יותר, ובגופן מוגדל פעמיים (בפיירפוקס יש לגשת ל-View->Text Size->Increase פעמיים).


תוכן עניינים

לקריאה נוספת עריכה

  • לינור ע. וסלון מ., מבוא לפסיכולוגיה, האוניברסיטה הפתוחה, תל-אביב.
  • פסיכולוגיה בחינוך, האוניברסיטה הפתוחה.
  • סוגיות בחינוך המיוחד, האוניברסיטה הפתוחה.
  • נבו ב., גולדשמיט מ., אינטליגנציה אנושית, האוניברסיטה הפתוחה, תל-אביב, 1997.
  • בר-אל צ., נוימאיר מ., מפגשים עם הפסיכולוגיה, רכס, 1992.
  • Schunk D., Learning Theories, Prentice Hall, New Jersy.

קישורים חיצוניים עריכה